You are currently browsing the tag archive for the ‘wisenut’ tag.

Vinden.nl is een meta zoekmachine in Nederland die behoorlijk populair is geworden.
De technologie van Vinden.nl is gebaseerd op het combineren van de zoekresultaten van 7 belangrijke zoekmachines, namelijk : Google, Live Search, altavista, Yahoo!, Ask, wisenut en alltheweb.
Vinden.nl technologie

Vinden.nl heeft 5 belangrijke onderverdelingen in de website die een zo breed mogelijk gamma qua zoeken voorschotelen :
Internet zoeken
Afbeeldingen zoeken
Telefoongids
Bedrijven zoeken
MP3’s zoeken(muziek bestanden)


Vinden.nl